Zásady ochrany osobních údajů - GDPR
Správcem osobních údajů je společnost:

HKclean s.r.o.

HKclean s.r.o. - spisová značka C 40464 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Vážní 891, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO: 065 487 09
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kontaktní osoba: Ivan Bohuněk +420 704 339 933

Subjektem osobních údajů je fyzická osoba nebo právnická osoba, která v zájmu plnění smluv poskytne osobní údaje Společnosti (dále jen „Zákazník“).

Společnost zpracovává údaje, které Zákazník poskytne v rámci objednávkového formuláře umístěného na stránkách www.hkclean.cz, dále také prostřednictvím elektronické pošty na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či telefonu na tel.č: +420 704 339 933. Společnost dále zpracovává údaje, které jsou nezbytné pro splnění právních povinností a zajištění ochrany oprávněných zájmů Společnosti, souvisejících se vzájemnými vztahy se Zákazníky.

Pro uvedené potřeby Společnost zpracovává především tyto kategorie:

  Základní údaje :
 • Identifikační údaje: titul, jméno, příjmení;
 • Kontaktní údaje: kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa;

Pro potřeby vzájemné spolupráce a vypořádání obchodních vztahů, Společnost zpracovává také tyto údaje:

  Další údaje :
 • číslo bankovnícho účtu Zákazníka

Společnost získává osobní údaje, které Zákazník poskytne v rámci objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách Společnosti www.hkclean.cz., dále také prostřednictvím elektronické pošty na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo prostřednictvím telefonu v souvislosti s realizací objednávky.

Získané osobní údaje využívá Společnost ve vztahu k Zákazníkům, zejména pro následující účely:

  Další údaje :
 • Zpracování a vyřízení objednávky;
 • Plnění smlouvy;
 • Realizace výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluv;
 • Evidence a správa smluv;
 • Plnění povinností z právních předpisů (účetní a daňové);
 • Komunikace se zákazníky;
 • Ochrana práv Společnosti a oprávněných vztahů.

Zpracování osobních údajů probíhá vždy v souvislosti s plněním uzavřených smluv a je prováděno korektně, transparentně a zákonným způsobem. Společnost zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně. Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám.

Ochrana osobních údajů uvnitř Společnosti je organizačně a technicky zabezpečena. K ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem, používáním a zveřejněním využívá různé technologie, postupy a procesy. Údaje Společnost zpracovává v počítačovém systému a uchovává na datovém úložišti elektronicky a fyzicky v uzamknutých prostorech, vše s přístupem pověřené osoby.

Společnost uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Společností a Zákazníkem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). Nutnost uchování vyplývá z plnění povinností právních předpisů (účetní a daňové). Po uplynutí doby uchování osobních údajů Společnost osobní údaje vymaže.

V případě, že Společnost získá osobní údaje prostřednictvím poptávky, která není realizovaná, uchovává Společnost osobní údaje po dobu 12 měsíců. Následně dochází k výmazu těchto údajů.

Hledáš seriózní práci v Hradci Králové? Pojď pracovat k nám. Koukni se na volné pozice zde nebo volej na +420 704 339 933